Помечено: Шаамерчем

0

Сезит... жөнүндө сөз

Кыргыз тилинде көптөгөн курандылар (сөз жасоочу мүчөлөр) бар экени белгилүү : чы (уйчу, саанчы, төлгөчү...), -ан (кыраан, чыгаан, жылаан...), -ым ( сезим, түзүм, билим...) ж.б.у.с Ал эми кыргыз тилине тектеш алтай жана шор тилдеринде...

“Берен” кыргыз сөзү эмеспи? 0

“Берен” кыргыз сөзү эмеспи?

Академик К.К.Юдахиндин сөздүгү мезгилинде СССРде гана эмес бүткүл дүйнөдө белгилүү болуп, кийинки чыккан башка түрк тилдеринин орусча сөздүктөрүн түзүүдө негиз, уңгу катары пайдаланылган фундаменталдуу ири эмгек. Албетте, мындай зор мааниге ээ болбосо ал 1967-жылы...

Шаамерчемдин ырлары 0

Шаамерчемдин ырлары

ЭСТУТУМ Сүйүүгө сүйүнч ширеле Сүзүлүп көздөр тимеле Сүлкүлдөп катар бараттык... (Сүрөөлгө* тийген күн эле...) ------------------------------------- СҮРӨ(Ө)ЛГӨ - Студентти СҮРӨӨ максатында, анын болочокто мыкты адис болуусуна ӨБӨЛГӨ түзүү максатында мамлекет же ишкана-уюмдар тарабынан белгилүү өлчөмдө...

0

Шаамерчемдин котормолору

Бул котормолордун автору «Азаттыктын» «Сөз таануу» шеринесинде Шаамерчем деген адабий ат менен белгилүү. Анын уруксаты менен айрым котормолорун сунуштап жатабыз.   Марина Цветаевадан * * * Идешь, на меня похожий, Глаза устремляя вниз. Я...