Помечено: Ш.Жапаров

Зикир 0

Зикир

80-жылдардын аягы 90-жылдардын башында "кайра куруу" мезгили пайда болуп, "эскиден калган" деп мурда тыюу салынып, эл ичинде "көмүскө" өмүр сүрүп келген элдик салт, үрп-адат, улуттук маданиятыбызга да кеңири жол ачыла баштады. Демократиянын шамалы уруп,...