Метки: сеп

Ар бир региондо, кызга сеп берүү салты ар башкача 0

Ар бир региондо, кызга сеп берүү салты ар башкача

Кыргыздарда илгертен кыздын себин даярдоого олуттуу көңүл бөлүшкөн. Ошол кызга сеп берүү салты бүгүнкү күнгө чейин өнүгүп, өз күчүн жоготпой келет. Албетте,  заманыбызга жараша, ар ким алына жараша калың берип, сеп даярдайт. Илгери, кыз...

КЫЗ СЕБИ МЕНЕН КӨРКТҮҮ 0

КЫЗ СЕБИ МЕНЕН КӨРКТҮҮ

Байыртан ата-бабаларыбыз кыздын себин даярдоого олуттуу көңүл бөлүшкөн. Ошол кызга сеп берүү салты бүгүнкү күнгө чейин өнүгүп, өз күчүн жоготпой келет. Албетте, ар ким алына жараша калың берип, сеп даярдайт. Бүгүн биз базарларды, дүкөндөрдү...