Помечено: Саяпкерчилик

Күлүктөр 0

Күлүктөр

Жолборс, илбирс, арстан сыяктуу жапайы жаныбарларга, ит, кой, эчки, уй сыяктуу жандыктарга да эч качан сын айтылбайт. Сын адам менен жылкыга карата гана айтылып келет алмуздаткан. Жылкы жаныбардын керемет зор касиетке, урматка ээ болгон...

Күлүктү күлүк кылган саяпкер 0

Күлүктү күлүк кылган саяпкер

(Уландысы. Башы) Тулпарлардын дүңгүрөгөн дүбүртү Кер-Төбөл тайдын даңкы кунанынан башталды. Аягы Талас, башы Сары Өзөн-Чүй, Казак жергесинде болгон атактуу аш-тойлордо Кер-Төбөл кунан чабылбай калбады. Ошонун баарында 30-40 км. чабыштарда биринчиликти берген жок. Көл айланып...

Күлүктү күлүк кылган саяпкер 0

Күлүктү күлүк кылган саяпкер

Сары өзөн Чүйдөн көгүлтүр Ысык-Көлдү көздөй жол тартып бара жатканда Ысык-Ата  суусу менен Улуу Жибек жолу кесилишкен жерде чоң сүрөткө туш келесиз. Бул сүрөттө Улуу Ата Мекендик согуштун ардагери, атактуу жылкычы Байзак уулу Жумакмат...