Помечено: Санат

Эшмамбет 0

Эшмамбет

Санат Өмүр жашоо бардыгы Келбейт экен бүркүмгө. Чын акылың жетишсе Чыныңды бурба күкүмгө. Бул жашоонун чоң жолу Сала берет түркүмгө. Жер бетинде тирилик Жайнай берет тирилип. Алда кайда созулат Аккан дайра ийрилип. Адамзаттын өмүрү...