Помечено: Сайгё

0

“Жүзүм сүрдүү болгон менен, Жеңдерим бүт нымдуу көз жаштан”

Кыргыздын белгилүү акын-жазуучулары Мурза Гапаров, Сагын Акматбекова, Жылкычы Жапиев барбай, көрбөй туруп эле Жапон өлкөсү менен “ооруп” калышканын билем. Менимче алар жапон классик акындары Сайгёнун, Сётэцунун, Басёнун, Иссёнун, Рансэцунун ырлары, жазуучу Сайкакунун, драматург Мондзаэмондун...