Помечено: Сачико Минамиде

Япон кызы Сачико Минамиде: "Ысык-Көлдүн түштүк өрөөнү жөнүндө китепче жаздым" 0

Япон кызы Сачико Минамиде: "Ысык-Көлдүн түштүк өрөөнү жөнүндө китепче жаздым"

Кыргызстанда алыскы чет өлкөлөрдөн келип, эли-журтубуз менен аралашып жашап жүргөн волонтерлор көп. Алар биздин элдин тилин, үрп-адат, салт санаасын үйрөнүү менен катар өз элинин маданиятын тааныштырып, дүйнө элдеринин ортосундагы байланыштарды түзүү жагында өз миссияларын...