Метки: Сөз дайра

Сөз дайра: 23.09.2011 0

Сөз дайра: 23.09.2011

Бул жолу “айлан” деген сөздү талдайбыз. Мисалы, “үйдү айлан, короону айлан, Жерди айлан, Күндү айлан” деген сөздөр бар. “Кар ээрип, сууга айланды” дейт. “Айланып өтмө жол экен” дейт. "Айланайын" деген түшүнүк бар. Кээде мунун...

Сөз дайра 0

Сөз дайра

06.09.2011. Бул ирет "аш" деген сөздү талдайбыз. Кыргызда “аш” деген сөз бар. Эми ушул сөздүн маанисин чечмелейли. Аштын биринчи мааниси – тамак. Буга карата “ашың калса калсын, ишиң калбасын” деген ылакап  бар. “Аш тарт”...

Сөз дайра. 26.08.11 0

Сөз дайра. 26.08.11

Сөөк деген сөздүн мааниси Бүгүн сиздерге сөөк деген сөздү чечмелейли. Кишинин сөөгү, малдын сөөгү, айрым жер-жемиштердин сыртын каптаган катуу кабыгын да сөөк деп койгон. Мисалы: өрүктүн сөөгү, алчанын сөөгү.

Сөз дайра. 08-16.08.2011 0

Сөз дайра. 08-16.08.2011

(Уландысы. Башы) Кыргыздар “шымал” деген сөздүн маанисин билбей калдык. “Манаста” "Шымаланып сел келди,                    Шымал жактан жел келди" дейт же “Күнжүрүшү- Анжыян, шымал жагы – ойроттор” дейт. Күнжүрүш дегени - Күн Чыгыш жагы, Анжыян...

Сөз дайра. 3.08.2011 0

Сөз дайра. 3.08.2011

(Уландысы. Башы) “Акыркы кездери “Азаттык” радиосу “даража” деген сөздү аба ырайын өлчөй турган түшүнүккө айлантып алды” деп доомат койгон угармандарыбыз да жок эмес. Чын эле, “даража” деген сөз “Азаттыктын” уктурууларында туура эмес колдонулуп келгендиги...

Сөз дайра. 26.7.2011 0

Сөз дайра. 26.7.2011

(Уландысы. Башы) Азезил – Библияда жана ислам уламыштарында Шайтандын күнөөгө баталек периште кездеги ысымы. Уламыш боюнча Азезил адам пайда боло электе Алла тарабынан жердеги жиндердин башкаруучусу болуп дайындалган имиш. Азезилди кыргыздар азгырык, шайтан, алдамчы...