Помечено: С.Төрөбеков

Сүйүтбек Төрөбеков: "Сүрөт - бул руханий, интеллектуалдык байлык" 0

Сүйүтбек Төрөбеков: "Сүрөт - бул руханий, интеллектуалдык байлык"

Портрет стили адамдын сырткы келбетин гана эмес, анын ички жан дүйнөсүн чагылдыруу. Бул жанр аркылуу сүрөткер адамдын жан дүйнөсүндө орун алган руханий баалуулуктарды ачып берет.