Метки: С.Есенин

0

Сергей Есениндин ырларынан

Акындын Фарс кайрыктарынан * * * Жан кыйнабай менин сыркоом мурдагы – Мастын дарты жүрөгүмдөн айыгат: Тегеранда көгүш түстүү нурлары Чайканада аны олтурам дарылап. Дуңгул мүчө чайканачы обдула Бул оруска жаксын дейби чайканам –...