Метки: С.Бактыгулов

Тагдырга тизе бүкпөгөн композитор 0

Тагдырга тизе бүкпөгөн композитор

Башына түшкөн оор тагдырга моюн сунбаган адамдар арабызда сейрек. Айрыкча жаштар башына оорчулук же мүшкүл түшкөндө кайратын жоготуп, өзүн таштап салат. Балким ошондой маалда алар өмүрү өрнөк болгудай адамды көргөндө чыйралмактыр, тагдырга басырылып бермек...

Прелюдиялар (бир шилтемдер) 0

Прелюдиялар (бир шилтемдер)

Айлыма барам. Апама. Бакырып тосуп алат. Бирок барган сайын мал союп, бапыраңдаган бейиши болгур атам жок. Кетээримде апам ыйлап узатат.