Помечено: С. Байгазиев

0

Советбек Байгазиев

Өмүр баяным 1945-жылы 1-майда Кыргыз республикасынын Нарын областынын Жумгал районундагы Кайырма айылында туулгам. Кайырма орто мектебинин жогорку класстарында окуп жүргөн мезгилимде (1961-1964-жылдар) окуу менен катар эле Ленин атындагы колхоздо почтальон болуп иштегем жана «Кыргызстан...

Кыргыз улутунун түп тамырларын кимдер кыркып, элибиздин этникалык пайдубалын кимдер кемирип жатат? 0

Кыргыз улутунун түп тамырларын кимдер кыркып, элибиздин этникалык пайдубалын кимдер кемирип жатат?

МАНАСТЫН КҮМБӨЗҮН КАЙТАРГАН КУМАЙЫК (Мамлекет жетекчилеринин жана Жогорку  Кеңештин депутаттарынын эсине) (Башы өткөн санда) Япондук билим берүү системасы өз жаштарын эки чоң багытта - дүйнөлүк илим-билимди өздөштүрүүнүн жана япондук рух-дөөлөттөрдүн духунда тарбиялоо философиясына таянат....

Канткенде адам уулу адам болот? же олуя Калыгулдун ЖЕТИ ОСУЯТЫ 0

Канткенде адам уулу адам болот? же олуя Калыгулдун ЖЕТИ ОСУЯТЫ

Калыгул Бай уулу (1785-1855) - кыргыздын улуу ойчулдарынын бири. Ал учурунда болочок болоор заманды болжоп, алдын ала айткан көрөгөч касиетинен улам эл ичинде "олуя Калыгул", "акылман Калаке" аталган жана атак-даңкы канатташ түрк калктарынын арасына...

Александр Македонскийдин мугалими Аристотель болсо, Шер Манастын биринчи тарбиячысы ким болгон? 0

Александр Македонскийдин мугалими Аристотель болсо, Шер Манастын биринчи тарбиячысы ким болгон?

Же улуу эпостогу баланы эркин тарбиялоо даанышмандыгы (Башы өткөн санда) Ал көзүн чоң ачып, айлана-тегерегине салкын кандуулук менен карап, алды-артын ойлоп, бардыгына сары эсеп салып турган киши. Мына ушундай эсепчил мүнөзүнөн улам ал Алтайда...

Улутка ушинтип кызмат кылат! 0

Улутка ушинтип кызмат кылат!

(Окумуштуу-педагог, публицист С.Байгазиевдин бейнесине сүртүмдөр) Эмгекке жараша элдик баа "Советбек Байгазиев" деген ысым-кыргыздын кыйырына тээ өткөн кылымдын 80-жылдарынан бери эле таанылып келатат. Ал өзүнүн ысмын эмнеси менен, кандай эмгеги менен тааныта алды? - деген...

"Кишенден бошонгон рухтун ырлары" 0

"Кишенден бошонгон рухтун ырлары"

Редакциядан: Газетабыздын активдүү авторлорунун бири акын Советбек Байгазиевдин окурмандардын арасында резонанс жараткан "Кишенден бошонгон рухтун ырлары" китебиндеги ырлар менен мындан мурда калайык-журтубузду бир нече ирет тааныштырганбыз. Бүгүн аталган поэтикалык китептин Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка...

"Кишенден бошонгон рухтун ырлары" - кыргыз поэзиясындагы жаңылык 0

"Кишенден бошонгон рухтун ырлары" - кыргыз поэзиясындагы жаңылык

Эмне үчүн белгилүү акын Карбалас Бакиров "Советбек Байгазиев бир китеби менен эле кыргыз поэзиясында көрүнүктүү орунду ээледи" деп жазып жатат? Анын себебин, бул китепти окуган соң билебиз. Арийне, ким болсоң да чындыкты жалпы адамзаттын...

Байгазиев жана Ата Журт тагдыры 0

Байгазиев жана Ата Журт тагдыры

(жаңы китептер жентеги) Таанымал публицист, филология илимдеринин доктору, профессор Советбек Байгазиевдин "Цивилизация жана Ата Журт" аттуу публицистикалык макалалар жыйнагы жарык көрдү. Китеп өтө көлөмдүү, 800 беттен турат. Баш сөзүн Абдула Мусаев жана Кубат Чекиров...