Помечено: С.Абрамзон

0

Абрамзон "Кыргыздар" үчүн сындалганда...

Туура 40 жыл мурда “Советская Киргизия” гезитинде санктпетербургдук окумуштуу Абрамзондун илимий китебин сындаган көлөмдүү сын макала чыгат. 1973-жылы 28-февралда “Советская Киргизия” гезитинде "Оценивать прошлое с партийных позиций" (о некоторых ошибках в освещении истории и...

Саул Абрамзондун «Кыргыздар жана алардын этногенетикалык, тарыхый-маданий байланыштары» аттуу белгилүү китеби санариптелип, Интернетке жайгаштырылды 0

Саул Абрамзондун «Кыргыздар жана алардын этногенетикалык, тарыхый-маданий байланыштары» аттуу белгилүү китеби санариптелип, Интернетке жайгаштырылды

“Кыргызстандын жаңы адабияты” сайты билдиргендей, китепти Кыргызпатент жана “Кыргызстандын жаңы адабиятынын” редколлегиясы “Турар” басмаканасынын колдоосунда санариптеп, аталган сайтка чыгарышкан. Белгилүү түрколог, тарыхчы жана этнограф, илимий этнография боюнча атактуу ленингаддык (петербургдук) мектептин алптарынын бири С.Абрамзондун...