Помечено: Рухдүйнө

АЛДЫҢКЫ ЭЛДЕРДИН ЖАКШЫ САЛТТАРЫН АЛЫШЫБЫЗ КЕРЕК 0

АЛДЫҢКЫ ЭЛДЕРДИН ЖАКШЫ САЛТТАРЫН АЛЫШЫБЫЗ КЕРЕК

"Дегеле рухий практиканын пайдубалы болуп бул жашоодо жана бул жашоодон кийин да тирек боло турган төрт нерсебиз бар. Биринчи тиректин бекемдиги - чынчылдык, экинчиси - тазалык, үчүнчүсү - аскетизм, төртүнчүсү - мээримдүүлүк сапаттарын өөрчүтүү...

Улутту бириктирген Рухдүйнө 0

Улутту бириктирген Рухдүйнө

Ооба бүгүн мен кыргызмын деген атуулдун өзүнүн Ата журту, мамлекети бар. Бул билгенге кандай зор бакыт, куну жок дөөлөт. Саны 40 млндон ашык уйгур, курд сыяктуу элдер өзүнүн мамлекети жок зарлап жүрүшсө, бул кыргыз...