Помечено: үрп-адат

Элди эл кылып келген тыюу-чектөөлөр 0

Элди эл кылып келген тыюу-чектөөлөр

Башка социалдык кубулуштар сыяктуу этикет - карама-каршылыктуу, көп өңүттүү түзүлүшкө ээ. Андыктан, этикет маселеси эреже катары тилдик жана тилдик эмес кошумча каражаттардан болгон үндүн түрдүү угум, басым, тынымдарын, ымдоо-жаңсоолорун өз ичине камтыйт. Ошондуктан, өз...

Аптадагы жети күн жана айлардын аттары 0

Аптадагы жети күн жана айлардын аттары

Элде ант берүү көрүнгөн эле күнү, көрүнгөн эле адамга бериле берген эмес . Ант достошуу учурунда өзүнчө, уруш чабуул мезгилинде өзүнчө, дубан топтолуп чоң курултай өткөн колунда бийдин, бектин анты өзүнчө, сүйүү, махабат, шаң-салтанаттардагы...