Метки: Рахманкул хан

0

«Рахманкул - Памирдин акыркы ханы»

Профессор Реми Дордун «Рахманкул - Памирдин акыркы ханы» деген аталыштагы китеби жакында Парижде басылып чыкты. Китеп Рахманкул хандын өмүр баянын чагылдырат. “Рахманкул - Памирдин акыркы ханы” деген аталыштагы (французча Rahman koul ultime khan du...

Абдыкерим Муратов. «Ажы Сахыб Рахманкул хан — кыл чокудагы эң соңку кыргыз ханы» 0

Абдыкерим Муратов. «Ажы Сахыб Рахманкул хан — кыл чокудагы эң соңку кыргыз ханы»

(Уландысы. Башы бул жерде) ЭКИНЧИ БӨЛҮМ: КИЛГИТТЕГИ КИРГИЛТ КҮНДӨР Кыямат күндөгү кыргыз көчү Пакистанга бараткандагы ал күндөр сөздүн түз маанисинде тозок болгон. Андагы азаптуу кездер тууралуу он беш жылдан кийин ошондогу 4-5 жаштагы бала...

Абдыкерим Муратов. "Ажы Сахыб Рахманкул хан - кыл чокудагы эң соңку кыргыз ханы" 0

Абдыкерим Муратов. "Ажы Сахыб Рахманкул хан - кыл чокудагы эң соңку кыргыз ханы"

"Ох, кандай гана оор, Мономахтын тебетейин кийип жүрүү" (А.С.Пушкин "Борис Годунов") БИРИНЧИ БӨЛҮМ: ООГАНДАГЫ КҮНДӨРДҮН КУНУ ЖАНА КУТУ Биз билген жана биз билбеген инсан Рахманкул Жапаркул уулу (1912, Ош облусу, Чоңалай жергеси - 1990)...