Помечено: Рахат Аманова

Рахат Аманова 0

Рахат Аманова

Ырлар * * * Сынган айнек сыяктанып, чачырап, Бырчаланып, талкаланган кыялдар! Сыныктары жан дүйнөмдү сайгылап, Жарадармын, жарадармын караңгал!... Кыялдарым, билем, билем өчүң бар! Ээрчибеген силерди бар жазыгым... Келип азыр кетпес менден кегиң ал! Келип...