Метки: Р.Шүкүрбеков

...Райкан да өткөн дүйнөдөн 0

...Райкан да өткөн дүйнөдөн

Акын, сатирик жана драматург Райкан Шүкүрбековдун 100 жылдык мааракеси 12-октябрда Таластын Суулуу-Маймагында өттү. Райкан Шүкүрбеков 1913-жылы Талас  өрөөнүндөгү Ак-Чий, азыркы Суулуу-Маймак айылында жарык дүйнөгө келген. Ал жөнүндө кийин эрезеге жеткенде “Биздин үй” деген ырында:...