Помечено: Р.Гамзатов

0

Расул Гамзатов

(08.09.1923 - 03.11.2003) АР УБАКТА СҮЙҮҮГӨ ТААЗИМ ЭТИП... Мактанбагын эч качан, жакшы нерсе ат таканы ийилтсең алып жерден. Жаратылыш букага күчтү берсе, а адамга эрдикке сүйүү берген. Таң заарынан кайрадан калем алып, сени менен...