Помечено: проза

Исатов Мезгил 0

Исатов Мезгил

Автордун аңгемелеринде адамдын ички жандүйнөсүнүн кагылышы, ийилчээк сезими,өзүн-өзү аңдоосу, таанып билүүсү өзгөчө ыкмада баяндалат. Бул автордун өз алдынчалуулугун, жаңылыка умтулуусун айкындайт. Бир башкача күн Тоголок дүйнө- Токтобой томолонот Тоголок көздө. Уйкусураган булуттар танды жүктөп...