Помечено: повесть

0

Сулайман Рысбаев. «Умай бала»

(жомок повесть) (Уландысы. Башы)   Издөө Бала көзүн “уйкудан” ачса, баягы “атың ким?” деп сураса айтпай койгон «байке» маңдайында туруптур. - Атам канакей? Ал качан келет? Наркоз тарагандагы Жакунун алгачкы сөзү ушул болду.Тиги адам...

0

Насыпбек Асанбаев. «Дудук»

(повесть) Түндүн коюу караңгылыгы тарап, жерге жарык түшө баштады. Жарыктын кириши менен уясынан бырп учкан канаттуулар чыркылдап ары-бери учуп, таң менен кошо ырысын издеп жарышка чыгышты. Жаңы чабылган сап-сары аңыздарда үйүр-үйүр жылкылар, агытылган аттар,...

0

Сулайман Рысбаев. «Умай бала»

(жомок повесть) (Уландысы. Башы) «Жаку жер үстүнөн көрүнбөйт» Эртеси кечинде Жакунун ата-энеси Акылтайдыкына келишти. Алардын келгенинин себеби, баягы күнү Акылтайдын эки күн бою жоголуп кетип, анан табышмактуу болуп, өзү эле үйгө келип калышы эле....

0

Сулайман Рысбаев. «Умай бала»

(жомок повесть) (Уландысы. Башы)   Психиатрда - О-о, Акылтай деген жакшы бала турбайсыңбы? - деди врач жигит алдында тепейип отурган балага эркелете карап. Тайыр менен апасы Сауле Акылтайдын «өөдүк-сөөдүк» айткан сөздөрүнөн коркушуп, анын эки...

0

Сулайман Рысбаев. “Умай бала”

(жомок повесть) (Уландысы. Башы) Акылтай үйүнө кайтты Умай бала менен Акылтай отурган учуучу килем зор Умалай тоосун бир ирет айланып өттү да, алыста калган Гүлстанга, андагы Жашыл-Нурабад шаарын көздөй бет алды. Ортодогу көз жетпеген...

0

С.Рысбаев. “Умай бала”

(жомок повесть) (Уландысы. Башы) Умай бала жардамга келди Чын эле, кечээки бороондо буюккан кичинекей Акылтай   эмне болду? Сөздү, эми, ошондон баштайлы. Акылтай Умар досу менен кичинекей дөңсөөдөн ылдый чана тээп келатканда катуу бороон куюндап...

0

Касымалы Баялинов. “Ажар”

(повесть) I Күн кылтылдап, уясына батып бара жатат. Ала-Тоонун чокусуна токтогон бирин-серин үлбүрөгөн ак булуттар күндүн батарда чачкан нуруна боёлуп, кызгылт тартып, дүйнөгө жаңылык киргизгендей. Учу-түбү жок туңгуюк көк да, казанбактай көмкөрүлүп, бүткүл макулукту...

0

Сулайман Рысбаев. «Умай бала»

(жомок повесть) Баян башы Балдар, мен силерге жаңы баянымды айтып берейин. Көңүл салып окугула. Чынбы же жалганбы, илгери-илгери Жер жаңы жаралганда Теңир ата жана Умай эне кошо жаралыптыр. Алар адам баласы жер бетин жаңы...

0

Токтобек Үсөнов. “Жигит, эмнеге шайыр эмессиң?”

(повесть) Пролог ордуна Ушул катты окуурум менен эсим ооп, дабдырай түштүм. Чынымды айтсам, адегенде ишенген жокмун. Уялыңкы кыздай, көзгө тике карабай жер тиктеп, ошол эле учурда жылдыздуу дагы ошол жаш уландын башынан ушундай окуя...

0

Айдарбек Сарманбетов. “Чыңгызхан”

(повесть) “Каргыш – жебеден курч, укум-тукумга жете көзөп өтөт”. Монгол ылакабы. Каргыш – Уу, наалаты сага, Темучин! – деп, мүшкүл-күйүттөн өзөгү түтөгөн аялдын ачуу чаңырыгынан Чыңгызхан алкынган ак боз атынын чылбырын булка тартып аярлай...