Метки: пикир

Пикирлер боюнча пикирим 0

Пикирлер боюнча пикирим

"Күз" темасына арналган бир ырдын сынагына катышкан ырлар боюнча пикирилер түшүп жатат. Бирок бардыгын чыгарууга уруксат бербедим. Пикирин жазып, бирок аны сайттан таба албагандарга. Мен сынга каршы эмесмин, эгерде ал жүйөлүү болсо жана иш...

"Кишенден бошонгон рухтун ырлары" 0

"Кишенден бошонгон рухтун ырлары"

Редакциядан: Газетабыздын активдүү авторлорунун бири акын Советбек Байгазиевдин окурмандардын арасында резонанс жараткан "Кишенден бошонгон рухтун ырлары" китебиндеги ырлар менен мындан мурда калайык-журтубузду бир нече ирет тааныштырганбыз. Бүгүн аталган поэтикалык китептин Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка...

"Поэзиянын күнү бүттү, кезек публицистикада" 0

"Поэзиянын күнү бүттү, кезек публицистикада"

"Жандүйнө жакырланганда кимди гана болбосун жарга такап коюшу мүмкүн. Өлкөбүздө болуп өткөн кандуу окуялардын келип чыгыш себептери да ушул. Демек, 400дөн ашык мүчөсү бар (убагында 700гө чыгып кеткен) Кыргызстан жазуучулар уюму, дегеле жазуучу аты...

КӨК АСАБА 0

КӨК АСАБА

Автордон: Бул макала дал ошол Туунун үлгүлөрү талкууга түшөр сессиянын алдында "Бишкек шамына" берилген болчу. Бирок тилекке каршы дэрлик 8 беттен ашык көлөмдөн турган бул эмгек чет өлкөдөгү кайсы бир окуяны баяндаган кыска маалымат...

Кыргыз Республикасынын туусу жөнүндө пикир 0

Кыргыз Республикасынын туусу жөнүндө пикир

Учурда Кыргыз Республикасынын туусу менен гербин алмаштыруу боюнча демилге көтөрүлүп, аны парламенттик комиссия карап жаткандыгы жөнүндө массалык-маалымат каражаттарында кеп-сөз боло баштады. Албетте, мамлекеттик символдордун мааниси абдан чоң. Алар саясий да, идеологиялык да, руханий да...

"Кыргыз" деп келгем дүйнөгө... 1

"Кыргыз" деп келгем дүйнөгө...

Азыр Байдыкемин жогорудагы саптары кыргыз басмасөзүн жана интернетин каптап кетти... Кечээ жакында "Бийиктик" басмасынан чыгып келатсам Кыялбек Урманбетов жолугуп калды. Сөздөн сөз чыгып отуруп минтип атпайбы: "Бир жолу бир жыйында Байдыкеми "жамакчы" деп салдым......