Метки: педагогика

0

Балдар акын-жазуучуларынын чыгармаларында педагогикалык идеялар тууралуу китеп жарык көрдү

ЖОЖдордун педагогикалык факультеттеринин окутуучулары жана студенттери үчүн С.К.Рысбаев, К.Миңбаеванын «Кыргыз балдар акын-жазуучуларынын чыгармаларында педагогикалык идеялар» аттуу жаңы кошумча окуу куралы жарык көрдү. Окуу куралында улуттук балдар адабиятыбыздын бир катар өкүлдөрү Тоголок Молдо, К.Тыныстанов, А.Осмонов,...

Чыңгыз Айтматовдун педагогикалык ааламы 0

Чыңгыз Айтматовдун педагогикалык ааламы

Адам тарбиясынын көп кырдуу татаал кубулуштары тууралуу атайылап чыгарма жазып, бир эле мезгилде педагогикалык билимдерди байытууга да салмактуу салым кошкон жазуучулар катары кыйла эле. Алардын көч башында, албетте, заманыбыздын залкар жазуучусу, орошон ойчулу Ч.Айтматов...