Метки: П.Бровка

Петрусь Бровка 0

Петрусь Бровка

Ушул ой менен барамын Мекеним! Баары эсимде, Мыктыны кайдан табамын... Сайрандап тууган жеримде, Ушул ой менен барамын. Туш тарапты карасам, Кубануу менен тыңдашат. Токоюм сага баратсам, Кайыңдын баары ырдашат. Жоокерлердей тизилип, Токоюм сактайт бизди...