Помечено: Ормон хан

Ормон хан доору – кыргыз тарыхындагы маанилүү мезгил 6

Ормон хан доору – кыргыз тарыхындагы маанилүү мезгил

Быйыл биз кыргыз  элинин карт тарыхындагы эң бир көрүнүктүү инсаны, чыгаан мамлекеттик-саясий ишмер, чебер дипломат жана даңа-залуу колбашчы Ормон хан Ниязбек уулунун 220 жылдыгын белгилейбиз. Анын элибиздин тарыхында өзгөчө орду бар экендиги эч талашсыз.

22-август – эгиз эл элдешкен күн 0

22-август – эгиз эл элдешкен күн

1847-жылы 22-августта Казакстандагы Копал коргонунда (азыркы Талды-Коргон шаары) казактардын Улуу жана Орто жүзүнүн бийлик  өкүлдөрү болгон султандары жана бийлери, ошондой эле кыргыздардын манаптары менен бийлеринин ортосунда расмий түрдө  достошуу аземи болуп  өткөн. Бул күн ...

Ормон хан жана Калыгул 0

Ормон хан жана Калыгул

Ордо оюну Балбайды баш кылып, бугулар тогуз ордочу алып чыкты. Төрөгелдини баш кылып сарбагыштар дасыккан ордочуларын чыгарды. Миң чийкил чүкөнү Боронбай чыгарды, миң кызыл тазыл чүкөнү Ормон хан чыгарды. Адегенде ат жарыштырып, сака калчашты....