Помечено: Опол

Опол 0

Опол

Оюнчулардын саны 2—4 киши. Оюн өткөрүлүүчү жер: аянтча. Оюнда чүкөлөр колдонулат.