Помечено: Олуя

"2016-жылга чейин кыргыз үчүн кыйын мезгил болот" 0

"2016-жылга чейин кыргыз үчүн кыйын мезгил болот"

Кыргыздар таланттарга бай элбиз. Байыртадан нечендеген баатыр, инсандар чыккан жерибизден. Алардын бири Байзак баатыр болгон. Тарыхта ал жөнүндө көптөгөн маалыматтар бар, а бирок Байзактын алдын ала айтуучу олуялык касиети бар экенин көбү билбесе керек....

Олуя Калыгулдун болочок заманга кайгуул салганы 0

Олуя Калыгулдун болочок заманга кайгуул салганы

Бүгүнкү Түркстан аймагындагы табият жана рух экологиясынын чоо-жайына тагалап караганда, аргасыздан Калыгулдун болочок заманга кайгуул салып, алдын ала айткан олуя божомолу эске түшөт. Калыгул көрөгүчтүн айтып турганы бул: Калк кысылар, Заманың бузулар, Тоо токол...