Помечено: ойроттор

Жоңгор-ойрот жапырыгы тууралуу омоктуу чыгарма же чоң жазуучунун баш китеби 0

Жоңгор-ойрот жапырыгы тууралуу омоктуу чыгарма же чоң жазуучунун баш китеби

Асанбек Стамов кыргыз тарыхнаамасында үйрөнчүк эмес. Башка бардык чыгармаларын кое салганда да бир эле "Жортуул" романын алсак, кыргыз тарыхый романистикасында да, дагы бир жаратман бар экендигине окурман эчак күбө болгон. Бирок, кыргыз болчу беле?.....