Помечено: О.Түгөлбаев

Өнөр алды – кызыл тилби же кор болгон кайран кыргыз тилиби? 0

Өнөр алды – кызыл тилби же кор болгон кайран кыргыз тилиби?

Сөз баккан, сөздү урматтаган байыркы элбиз дейбиз. Каадаланып улуу сөздөн кеп кылып калабыз. «Өнөр алды – кызыл тил», – деп өрөпкүйбүз. Ушунубуз бүгүн чындыкка туура келеби? Туура болсо, анда кыргыз тили азыркысындай адам ыйлагыдай...