Метки: О.Сооронов

Манас таануучулар эмне кылып жатышат?.. 0

Манас таануучулар эмне кылып жатышат?..

Сүрөт КТРКнын сайтынан алынды Кыргыздардын укмуштуу "Манас" эпосу - элибиздин тарыхын эле эмес, анын турмуш-тиричилигинин ар кыл жактарын: этникалык курамын, чарбачылыгын, каада-салтын, адеп-ахлагын, дүйнөгө болгон көз карашын, эстетикалык табиятын, диндик түшүнүгүн, астрономиялык, географиялык ж.б....

Эл бааласын эмгекти эселентип 0

Эл бааласын эмгекти эселентип

Көркөм адабий китепке болгон мамилеми, ой-пикирими, китептин адам өмүрүндөгү, коомдогу маанисин, таасир-күчүн, тарых тамгасы, эл кенчи экенин, анын азыркы кейиштүү абалын кеп кылып учурунда гезит бетине (өткөн жылы «Кыргыз Туусуна») бирооз сунуш киргизгеним бар...

Колдо бар алтын 0

Колдо бар алтын

Жакин коңшум телефондон: - Куда тоскону баратам. Калимандын (сиңдиси) кызы күйөөгө кетти. Күйөө баланын аты Саринжи экен. Куда-кудагыйдын аттарын билбейм. Жалал-Абад жактан дейт. Академияда тил-адабият жагында иштешет имиш.Жетимишке келип калышыптыр. Азырынча билгеним – ушул....