Метки: Нурмолдо

0

Нурмолдо, Жеңижок, Барпынын тойдогу айтышы

Илгери Аксынын Кызыл-Жарынын Кароо деген жеринде Ташкул деген бай той берип калды. Тойго Аксынын Авлетиминен Сулайманкул датка, Кара-Суудан Алишер казы, Баялы бий, Садыр бий, Жеңижок, Азилбек, Жээнмырза деген ырчылар, Тегенеден Осмонбек болуш, Малгандыдан Субан...

Нурмолдо 0

Нурмолдо

(XIX-кылым) Колго калем алып бул макаланы жазышыбызга улуу акын Нурмолдонун адабий мурастары (Нурмолдо. Кыргыз медресесиндеги ырлар. Алабука, 1997-жыл; Чыгармалардын 1 томдугу. Бишкек, 2003-жыл) жана андагы айрым мисалдар менен соӊку маалыматтардын ортосундагы зарыл тактоону талап...