Метки: Нрак

“Манас” эпосун биринчи ачкан окумуштуу 0

“Манас” эпосун биринчи ачкан окумуштуу

Кыргыз элинин “Манас” эпосун үйрөнүүгө өз демилгеси менен киришкен окумуштуунун бири – Чокон Чингисович Валиханов. Анын улуту казак, жашынан окуп, элдин тарыхын, ар кыл маданиятын, оозеки чыгармачылыгын үйрөнүүгө абдан кызыккан. Ал Сибирдеги Кадет корпусун...