Помечено: Нишан Молдо

Нишан Молдо (1846-1916) 0

Нишан Молдо (1846-1916)

Эски терме-санат ырлары Жашыңда оку илимге, Жакуттай көзүң ачылат. Ынтымак болсо бир тууган, Башкалар кантип батынат. Алганы жаман чыкканда, Азамат жигит пас болот. Амандашаар тууганың Алыска кетип жат болот. Көргөндүн көркү көө болот. Жаман...