Помечено: Н.Рубцов

Николай Рубцов 0

Николай Рубцов

Таранчы Үнү чыкпайт, араң гана жаны бар, Үшүп турат, эптеп таңды атырган. Көрө калса чөп-чарларды даны бар, Учуп түшөт таранчы тээ чатырдан. Данды көрүп кадимкидей калчылдайт, Учуп кетет чатырына шашылбай. Мурдагыдай ар нерсеге асылбайт,...