Помечено: Н.Асанбаев

0

Насыпбек Асанбаев

1995-жылы М. Субакожоев атындагы Нарын Облустук Кыргыз-Түрк лицейине тапшырган. Адабиятка болгон шыгынын өсүшүнө ошол жерде эмгектенген Бактыгүл Асранкулованын салымы зор. 11 ди бүткөндөн кийин Кыргыз Түрк Манас университетитинин компьютердик инженер бөлүмүнө өтүп, аны 2004-жылы...

0

Насыпбек Асанбаев. «Дудук»

(повесть) Түндүн коюу караңгылыгы тарап, жерге жарык түшө баштады. Жарыктын кириши менен уясынан бырп учкан канаттуулар чыркылдап ары-бери учуп, таң менен кошо ырысын издеп жарышка чыгышты. Жаңы чабылган сап-сары аңыздарда үйүр-үйүр жылкылар, агытылган аттар,...

0

Насыпбек Асанбаев. «Шашма бөжөк»

(жомок) Эне койон жылуу уяда балдары менен чогуу отурган. Ал күнүгө бир маал балдарына китеп окуп, же ар кандай жомокторду айтып берчү. Бул жолу ал бөжөктөрүнө кышкы токой тууралуу окуп жатты. - Кышында жердин...

0

Насыпбек Асанбаев. «Атанын куру»

(жомок) Бар экен, жок экен илгери өткөн заманда бир кишинин үч уулу болгон экен. Үч уул эрезеге жетип, аш десе ашка тойбой, иш десе ишке тойбой турган убагы келиптир. Албетте, бул убакта алардын атасы...