Помечено: Мхитар Гош

Мхитар Гош 0

Мхитар Гош

(1133–1213) 12-13 кылымдарда жашаган улуу армян ойчулу. Үч улуу армян тамсилчилердин бири катары да белгилүү (башка экөөсү - Вардан Айгекц жана Оломпиан). ЖОМОК ТҮШ ЖОРУГУЧ Олтурганда илгеркиден сөз баштап, Анда-санда сүртүп коюп көздөрүн. Насыяттан...