Помечено: муун

Кыргыз мамлекетинин тагдырындагы улуу муун, орто муун, жаш муун 0

Кыргыз мамлекетинин тагдырындагы улуу муун, орто муун, жаш муун

РЕДАКЦИЯДАН: Ушул акыркы жылдары улуу муун, орто муун жана жаш муун, тактап айтканда кыргыз интеллигенциясы улут тагдырын чечүүдѳ кандай жоопкерчилик ала алды, кандай чечкиндүү кадамдарды жасай алды жана эмнени жасай албады? Ѳлкѳнүн азыркы абалы...