Помечено: М.Шабданов

0

“Сынчынын сынбас саптары”

Акын Масалбек Шабдановдун ушундай ат менен жарык көргөн китебиндеги жазгандарын окуп көрүп, алыскы айылда жашап, иштеп жүрүп ушундай терең ырлары менен аалам сырларын аралап көргөнүнө өзүмчө ыраазы болдум. Көп жылдар мурда эле ырлары республикалык...

"Жүрөктөгү жазуулар" 0

"Жүрөктөгү жазуулар"

Китептин аты айтып тургандай, акын Масалбек Шабдановдун бул жыйнагында өзү айтып бере албаган жан сырдын жашыруун, ыйык сырлары жүрөгү аркылуу берилиши окурманды ойлонтпой койбойт. Кыргыз поэзиясында көптөгөн чыгаан акындар бар экенин баарыбыз эле биле...