Помечено: М.Рыскулов

Жүзгө чыккан Көпбай Күмүшалиев, эки талантка татыктуу аял болгон Сабира апа жана улуулуктун сырлары 0

Жүзгө чыккан Көпбай Күмүшалиев, эки талантка татыктуу аял болгон Сабира апа жана улуулуктун сырлары

Көпбай КҮМҮШАЛИЕВ… Бул ысым искусство чөйрөсүндө жакшы таанымал. Бул инсандын кол жазмасынан жаралган илимий чыгармалары азыркыга чейин жаш муундарга сабак болуп келатат. 2013-жылы Көпбай КҮМҮШАЛИЕВдин жүз жылдыгы белгиленмекчи. Ушуга байланыштуу анын басып өткөн жолу...

"Сахнанын пири, Королдун Лири" 0

"Сахнанын пири, Королдун Лири"

1935-жылдын июль айы… Орто бойлуу, кара тору айылдык жигит Фрунзе шаарына келди. Ал кандай да болбосун, окууга өтүп, аруу тилектерине жетсем деп дегдейт. Мезгил зымырыктап өтө берет. Каалоо, кызыгуу күчтүү болсо, кыялдар да ишке...

Заманыбыздын залкар инсандары 0

Заманыбыздын залкар инсандары

Атагы алыска таанымал, көпчүлүктүн жүрөгүнөн орун алган бул залкар таланттарды кимдер гана билбейт. Бүткүл кыргыз эли сыймыктанган, талантына тизе бүгүп таазим кылган кош жылдыздын жарык дүйнө менен кош айтышып кетиши жеке балдары,туугандары, жакындары үчүн...