Помечено: Молдо Кылыч

МОЛДО КЫЛЫЧТЫН ОСУЯТЫ же алдыда адамзатты саятчы Каратөлөктүн тагдыры күтүп турабы? 0

МОЛДО КЫЛЫЧТЫН ОСУЯТЫ же алдыда адамзатты саятчы Каратөлөктүн тагдыры күтүп турабы?

Элдик акындардын акыл-насыят казынасында жашаган өлбөс-өчпөс, бүгүнкү күн үчүн кызылдай актуалдуу бир даанышман нускага көпчүлүктүн көңүлүн буралы деп отурабыз. Молдо Кылычтын көркөм мурастарынын арасында адам-табият мамилеси жаатында жалпы адамзат балдарын ойлонто, толгонто турган улуу...

Молдо Кылыч Шамыркан уулу 0

Молдо Кылыч Шамыркан уулу

Айрым ыр саптары Өзүнүн чоң атасы Төрөгелди жана кыйыр тууганы Ормон жөнүндө айтканы: Атымды айтсам ким билет? Атамды айтсам эл билет: «Төрөгелди, Ормон» деп, «Төгөрөктү соргон» деп… Төрөгелди, Ормондун Жаман эле жүргөнү. Жакшы болду...