Помечено: Мойт аке

Адилеттикти аздектеген Мойт аке 0

Адилеттикти аздектеген Мойт аке

Бир кезде Ыйык-Көл деп аталган байыркы Ысык-Көлдөн не деген акылмандар, илебине жан пенде чыдабаган баатырлар, алдын-ала айтканы айтканындай келген олуялар, улууну урматтап, кичүүнү сыйлаган жөн-жай асыл адамдар чыкпаган. Жалпы кыргыз журтунун ичинен биринчи жолу...