Помечено: Мисмилдирик

Арслан Койчиев, жазуучу-журналист: «Арманым – чоң жазуучулардан таалим албадым» 1

Арслан Койчиев, жазуучу-журналист: «Арманым – чоң жазуучулардан таалим албадым»

Адатта биздин шартта профессионал адабий чөйрөдөн чыккан татыктуу жаңы ысымдар дароо оозго алынып кетпейт, тескерисинче, кодура таланттардын шоораты угулуп, базары кайнап турган заман. Ошентсе да көркөм чыгарма жаратуучулар көмүскөдө калып кетпей, соңку адабий көч...

Жарк этип келген чыгарма 0

Жарк этип келген чыгарма

Тарыхты дайыма жеңгендер жазат” дейт эл лакабы. Мунун өзү – тарых эч убакта эки тарапка бирдей калыс жазылбайт дегенди билдирмекчи. Тагыраак айтканда, жеңилгендер ар дайым жексур образында көрсөтүлөт деген сөз. Бирок, доор дегениң тим...