Помечено: мергенчи

Мергенчи 0

Мергенчи

Оюнчулардын саны 2—5 киши. Оюн аянтчада өткөрүлөт. Оюнда чакан таштар, бута колдонулат.