Помечено: Манастын ашы

Айкөл Манаска аш берилди беле? 0

Айкөл Манаска аш берилди беле?

Буга чейин Манастын ашы тууралуу манасчылардын вариантында айтылбай келгенин манасчы Талантаалы Бакчиев баяндайт. Жакында эле Талантаалы мырзанын вариантында жазылган "Манастын ашы" аттуу китеби жарыкка чыкты. Кыргыздын улуттук оюндарын, Желмогуз менен Манастын согушу жана башка...