Помечено: Майя

Майя эли менен кыргыздардын тил байланышы 1

Майя эли менен кыргыздардын тил байланышы

Байыркы түрктөр жана Майя цивилизациясы... Мексикада, Белизде, Гватемалада жашаган индеецтер жана Улуу Туранды, Алтайды, Батыш Сибирди, Орхон менен Енисейди жердеген көк түрктөр, кыргыздар, сан миңдеген көчмөндөр... Борбордук Америка жана Борбордук Азия... Булардын ортосунда кандай...