Помечено: М.Аммосов

“Манас” эпосуна жан тарткан жетекчи 0

“Манас” эпосуна жан тарткан жетекчи

Совет доорунда, Коммунисттик партия өкүм сүрүп турган мезгилде Кыргызстандын партиялык уюмун 13 адам башкарган. Алардын улуту да, эмгекке болгон жөндөмү да, элге, мамлекетке сиңирген эмгеги да, келечекке болгон көз карашы, ой-чабыты да ар кандай...