Помечено: М.Абакиров

Ак жол сага, “Асман каганаты!” 0

Ак жол сага, “Асман каганаты!”

Китеп басма тармагында көп жыл эмгектенген адам катары айтарым, китептин ким экенин, ооба, ким экенин сүйлөй алыш үчүн жана ким болуп аталгандыгын билиш үчүн аны аты-жөнү, паспорту, же анын “болгон маалыматы” (“выходные сведения” деп...

Жазуучу Мелис Абакировдун чыгармаларынын эки томдугу 0

Жазуучу Мелис Абакировдун чыгармаларынын эки томдугу

Жазуучу Мелис Абакировдун тандалган прозалык чыгармаларынын эки томдугу басылып чыкты. Ага аңгемелери, повесттери жана тарыхый-эпикалык кеңдиктеги “Көкөй кести”, “О, опаасыз дүйнө” романдары кирди.