Помечено: Л.Толстой

Жупуну жашоого умтулган алп Толстой 0

Жупуну жашоого умтулган алп Толстой

“Менин кетип калганыма капа болорсуң. Антпеске аргам жок. Акыркы күндөрү өз үйүмө өзүм батпай баратам. Ошондуктан өмүрүмдүн соңун көр тириликтен алысыраак өткөрөйүн дедим. Мени туура түшүн. Издебе. Баары бир айтканымдан кайтпайм. 48 жыл өмүр...