Помечено: Кызыл Кыргызстан

0

Редаксийанын жумушчу күнүнүн бири

Жооптуу катчы кабинетине кирген кезде редаксийанын үй шыпыруучусу үстөлдөрдүн үстүндөгү чаңдарды сүртүп, жаңыдан гана басылып чыккан газеттерди ар бир үстөлдүн үстүнө койуп жүргөн болучу. Катчы ордуна отуруп, бүгүнкү газеттерди барактап, бир сыйра карап чыгып,...