Помечено: Кыялбек Урманбетов

Мен жакшы көргөн инсан Урманбетов жашоону уруп ойнобойт 0

Мен жакшы көргөн инсан Урманбетов жашоону уруп ойнобойт

"Бүкүрдү бир гана көр түзөйт" дегендей, Кыялбек Урманбетовду атасы Совет да, Совет доору да, бүгүнкү заман да түзөй албады. Жасатынан кандай жаралса, ошондой. Аны бир түзөсө Сократтын Ксантиппадай катыны түзөмөк. Сократтан "сен эмнеге акылдуусуң?"...